Pitanja i odgovori

Pronađi odgovor na svoje pitanje

Pitaj ovdje

Kod izrade računa samo je bitno obratiti pozornost na ‘Vrste računa’ gdje je automatikom postavljeno na Transakcijski račun i tamo odabrati vrijednost za e-Račun, pr. P1 – P12 ovisno o vrsti koja vas zanima.

Ako ste podnijeli zahtjev za aplikacijski certifikat od fine će te dobiti mail kako pristupiti na njihove CMS stranice i u kojem će se nalaziti referentni broj, a na mobilni telefonski broj koji ste im dostavili će te dobiti poruku sa pristupnim kodom. Pristupate na njihove stranice i certifikat skidate sa dodijelom lozinke koju SAMI dodjeljujete.
Certifikat kao i lozinka koju dodijelite vrijedi 5 godina, ukoliko nešto od toga zaboravite ili zaboravite gdje ste spremili certifikat potrebno se obratiti FINI za ponovno skidanje cerifikata.

Imate li ID RAČUNA? NE!
Jeste li kliknuli na POŠALJI ERAČUN? Hm… ne znam, mislim da ne.
Pogledajte u detaljima računa gdje će biti ID e-računa, ako niste kliknuli, kliknite da račun bude poslan.

U profilu firme potrebno je postaviti takve postavke kako bi aplikacija znala takve stvari kod izrade računa ili ponude.

Ako firma nije u sustavu PDV-a stavke se unose normalno sa odgovorajućim PDV-om koji vrijedi za tu stavku.
Ako unosite recimo BILJEGE kao stavku ili sl. onda je potrebno kliknuti na kvačicu ‘Oslobođeno PDV-a’ i unijeti razlog kako bi se to prikazalo na računu, u suprotnom to ne dirate.