Radnici

Svaka firma ima barem jednog zaposlenog radnika.

Preglednik radnika

Nakon registracije tvrtke prvi registrirani postaje super administrator i njega više nije moguće brisati on je ovlašten za sve radnje na aplikaciji, te kasnije administrator dodaje radnike.

Svaki radnik može imati određene ovlasti koje regulira administrator aplikacije. Radnik može svoje podatke izmijenit kod pregleda svog profila.

Radnici

Novi radnik

Novi radnik

Dodavanje je jednostavno i brzo

Brzo i lako bilo gdje i bilo kada...

Kod dodavanja novog radnika bitno je upisati njegovo Ime i Prezime, OIB te e-mail i lozinku, koje radnik kasnije može izmijeniti. Broj radnika je broj koji se dodjeljuje unutar tvrtke. Taj broj će se ispisivati na računu pod brojem operatera koji je napravio i izdao taj račun. Bitno je da se doda broj radnika kako bi sve bilo regularno i po propisima.

Radnici

Ovlasti

Radnici

Grupe radnika

Ovlasti

MOJERP raspolaže mogućnostima dodavanja ovlasti pojedinom radniku. Administrator sustava ili radnik sa takvom mogućnošću može dodijeliti svim drugim radnicima određene ovlasti. Radnik ne može mijenjati ovlasti administratora bez obzira kakve sve ovlasti imao. Radnik ne može sebi dodati ovlasti osim ako mu to administrator ne dozvoli. Ovime se omogućava da svatko radi svoj posao najbolje što može

Grupe

Radne grupe imaju svrhu da razvrstaju radnike po ovlastima, radi lakšeg snalaženja administratora sustava. Radi lakšeg dodjeljivanja poslova i bolje preglednosti koja grupa šta čini i što treba činiti. Grupe se dodaju u prozoru 'Grupe' pritiskom na gumb 'Nova grupa'. Radnici se dodaju u grupe preko profila radnika pritiskom na gumb 'Grupe'.

Izmjena podataka radnika

Svatko sebi može izmjeniti podatke te temu.

Izmjeniti podatke radnika može bilo tko tko ima ovlasti administratora ili ovlasti za radnike.
Teme aplikacije svaki radnik sam sebi dodjeljuje i ona je vezana samo za tog radnika.
Radnik se može staviti u grupu i to ne utječe na daljnji rad aplikacije, tj. neće vidjeti poslove od te grupe nego samo svoje.

Boja radnika bitna je kod evidencije radnog vremena radi prikaza u kalendaru, te kod prikaza statistike.

Postavke računa

Pod opcije računa moguće je odrediti treba li vam opis računa ili ne. Opis računa dodaje se direktno kod izrade računa i ispisuje se na računu ispod stavki i iznosa, ukoliko je nekome potrebno upisati dodatne stvari vezane za taj račun. U opcijama računa moguće je izmjeniti datum dospijeća koji se ispisuje na računu. Moguće je i uključiti i datum izmjene računa, što nam koristi primjerice na kraju godine, ukoliko se treba još neki račun zavesti u prethodnoj godini. Taj datum se prikazuje kod izmjene računa.

Postavite si šifru namjene kao i model koji će se uvijek pokazivati na računima. Postavite naplatni uređaj (ukoliko je rzličit) za fiskalizirane račune.